RADIO-KODY.PL

DEFINICJE
 
Regulamin – niniejszy dokument wraz ze wszelkimi załącznikami, które wyraźnie się do niego odwołują.
Portal – serwis internetowy radio-kody.pl znajdujący się pod adresem internetowym www.radio-kody.pl, stanowiący platformę internetową, na którą składa się szereg elementów właściwych serwisom internetowym oraz kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną.
Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu;
Redakcja portalu – podmiot zarządzający i prowadzący Portal – radio-kody.pl, będący jednocześnie właścicielem Portalu;
 
§1. Postanowienia ogólne

 1. W celu uzyskania kodu niezbędne jest bezbłędne podanie numerów znajdujących się na obudowie radioodbiornika w tym numeru seryjnego radia.
 2. Podejmujemy się odkodowania radia pod warunkiem, że plomby radia są nienaruszone co jest gwarancją braku zmiany fabrycznego kodu przez ingerencję elektronika.
 3. Koszt kodu zależny jest od marki i modelu radia i jest wysyłany na e-mail po uzyskaniu odpowiednich danych: marki, modelu, numeru seryjnego.
 4. Usługa odzyskania kodu zabezpieczającego urządzenia (m.in. radioodbiorników i nawigacji) świadczona jest tylko i wyłącznie dla urządzeń pochodzących z legalnego źródła.
 5. Użytkownik korzystający z usług portalu zaświadcza, że urządzenie dla którego ma zostać wykonana usługa odzyskania kodu zabezpieczającego pochodzi z legalnego źródła.      
 6. Czas realizacji wynosi do 24 godz. w dni robocze od poniedziałku do piątku. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji może wynosić do 48 godz.
 7. Zlecenia składane w okresie świątecznym oraz w weekendy realizowane są w najbliższym dniu roboczym.
 8. Zlecenie złożone w piątek może zostać zrealizowane w tym samym dniu lub kolejnym, najbliższy dniu roboczym.
 9. Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w wysyłce kodu spowodowane czynnikami niezależnymi od redakcji a także awariami systemów, przestojami związanymi z konserwacją systemów itp.
 10. Serwis radio-kody.pl zastrzega sobie możliwość nie zrealizowania zamówienia bez podawania przyczyn. W takim przypadku wpłata za usługę zostanie w całości zwrócona. Czas zwrotu wpłaty wynosi do 5 dni roboczych.

  §2. Warunki i procedura reklamacji kodu:

 1. Przed złożeniem reklamacji kodu należy dokładnie sprawdzić procedurę wprowadzania i zatwierdzania kodu.
 2. Przed złożeniem reklamacji wprowadź starannie przynajmniej 2-3 krotnie kod- zdarza się, że kod nie zadziała od razu.
 3. Przed złożeniem reklamacji kodu należy sprawdzić dokładnie podane numery z radia.
 4. Reklamacje kodu będące wynikiem błędnego podania danych (numerów radia) nie będą rozpatrywane.
 5. Reklamacja kodu musi zawierać:
        6. Reklamacje nie spełniające warunków podanych w pkt. 5 nie będą rozpatrywane.
        7. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi do 7 dni.
        8. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji zwrot wpłaty nastąpi do 5 dni roboczych.

§3. Postanowienia końcowe


1. Redakcja portalu, operator i właściciel Portalu radio-kody.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu radio-kody.pl, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji.
2. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu a także jego usług jest jednoznaczne z przyjęciem do wiadomości i akceptacją regulaminu Portalu radio-kody.pl
3. Przedstawione nazwy, znaki firmowe i loga (firm, marek) są zastrzeżonymi znakami i należą do ich właścicieli, a zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.